Styl karmienia odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu relacji między rodzicami a dziećmi. Wyróżnić można cztery podstawowe style karmienia: responsywny, kontrolujący, pobłażliwy oraz zaniedbujący. Każdy styl karmienia ma swoje własne cechy, wpływając nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także na relacje między opiekunami a dziećmi. Styl ten podkreśla elastyczność, pozwalając dziecku regulować ilość spożywanego jedzenia. Opiekun kontroluje proces jedzenia dziecka, co może ograniczać autonomię malucha. Pobłażliwy …

Read More »